KATTESUND I HORSENS

Projekt for Alm. Brand A/S for infill -byggeri i Kattesund i Horsens. Samlet bruttoetageareal på 1344m² + kælder. Udført i 1996.
Projektet er endnu ikke realiseret, idet de eksisterende bygninger på grunden muligvis skal bevares.
Butiks plan
Kontor plan
Bolig plan
Snit tegning
Facade syd
Facade nord
Retur til Projekt