Nedenstående priser gælder pr brutto etage m² nybyggeri
Priseksempel: Ny villa i ét plan

 

Ydelse:          

Vejledende pris:

 

 

Idéfasen og dispositionsforslag:

Skitsering med op til 2 forslag incl. indhentning af lokalplan, grundejerregulativer m.v. .........               fra 75 kr/m²
Anbefales udført på timebasis 575kr/t, men kan også udføres efter fast pris fra 75kr/m²  .....              575 kr/time

 

Projektforslag og forprojekt:
Komplet myndighedssæt og evt. varmetabsberegninger m.v. til brug for
indhentning af byggetilladelsen (excl. statiske ingeniørberegninger og energiberegninger)..........            fra 150 kr/m²


 

Hovedprojekt og arbejdstegninger:
Arbejdstegninger til prof.håndværkere for fundamentet, ydervæggene, indervæggene, taget
VVS, elinstallationerne samt kloakafløbene..........................................                                              fra 10 kr/m² per fag

Indretningstegninger:
Arbejdstegninger for yderligere fag f.eks. bad, køkken m.v. ...........                                                   fra 200 kr/m² rum

Tilbudsmateriale:
Fagbeskrivelse, komplet alle fag..........................................................                                              fra 100 kr/m²

 

Indhentning af tilbud, licitation, fagtilsyn, byggeledelse, afleveringsforretning, 1-års og 5-års gennemgang samt drift- og vedligeholdelsesplaner kan evt. tilbydes efter aftale. Forbehold for "medbyg" og "selvbyg"-projekter.

 

Hver fase kan også løses som timeprisopgave efter medgået tid for hver del da indholdet af hver fase kan svinge meget fra sag til sag.

Timeprisen er 575 kr/time.

 

 

 Kontakt os på mlt@husbygning.dk

Retur til prisoversigt
  

Yderligere opgaver efter aftale og forespørgsel.
Alle priser er momsfri og kun vejledende.

Priserne forudsætter visse betingelser er opfyldt forud hver delarbejde.