JYSK BYGGESTYRING
- VI TJENER PENGE TIL VORE KUNDER -

Jysk Byggestyring er en byggemæglervirksomhed, der arbejder for bygherren og står for koordinering af alle de faktorer der spiller ind ved et byggeri.

Jysk Byggestyring ledes af Jørgen Thorup Poulsen, der har 20 års erfaring i byggebranchen. De sidste 14 år har Jørgen Thorup Paulsen forestået indkøb, fabrikation og opførelse af næsten 1.500 færdigbyggede helårs- og fritidshuse i både Danmark og Tyskland.

Jysk Byggestyring og Tegnestuen MLT Consult forestår i samarbejde med bygherren alt det praktiske forarbejde før, under og efter en byggesag.

  • Planlægning af totaløkonomien ved byggerier
  • Udarbejdelse af skitser, myndighedssæt samt arbejdstegninger af byggeriet.  Se venligst Tegnestuen MLT Consults hjemmeside.
  • Indhentning af byggetilladelser og evt. dispensationsansøgninger i.h.t. gældende bygningsreglementer
  • Udarbejdelse af professionelle specifikationer af de krav og kvaliteter der ønskes
  • Indhentning af tilbud fra leverandører der opfylder kvalitetskravene
  • Udarbejdelse af byggemægler-rapport som angiver hvilke tilbud bygherren får størst faglig og økonomisk fordel af
  • Praktisk byggeledelse når byggeriet opføres
  • Kvalitetssikring af arbejderne
Kontakt venligst Jysk Byggestyring eller Tegnestuen MLT Consult for nærmere drøftelse af Deres byggeprojekt og Deres muligheder for at tjene penge!

Jysk Byggestyring
Jørgen Thorup Paulsen

Engdraget 77 – DK – 6760 Ribe
Tlf. 75 42 36 73 – Fax 75 42 43 73
- Vi tjener penge til vore kunder -